Wał pierścieniowy

OPIS

  • Zbudowany jest ze sprężystych, wykonanych ze stali utwardzonej - pierścieni z zastosowaniem do upraw gleb ciężkich. Posiada duże zdolności wyrównywania gleby oraz zagęszczania wzdłużnie, rozbijając bryły i stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Pierścieniowa konstrukcja niweluje oklejanie się ziemi na wale, szczególnie na glebach wilgotnych i gliniastych.


+48 661 295 350 +48 792 948 365 +48 577 211 216 +48 577 211 217